LUKK SE SISTE NYHETER

Herrer

Herreturnering hver mandag

Administrative bestemmelser 2022. Haga Netto’n

Formål / For hvem: Alle klubbens herrer som ønsker å spille konkurransegolf ukentlig. Seniorer er velkommen, men juniorer må vente til de oppnår herre-status (det året de fyller 20 år). Ingen hcp-krav, men hver spiller må kunne spille en runde med «netto golf» (ikke slaggolf). Det betyr at ballen må hulles ut på hvert hull.

Når: Hver mandag ettermiddag gjennom sesongen 2022. Det reserveres en egen periode på 3 timer til starttid hver uke, avhengig av tidspunktet for solnedgang på spilledagen. Frem til høsten er denne tiden kl 15:00-18:00, som blokkeres til Netto’n. Ubenyttede tides vil bli frigjort samme dag og kan da benyttes av andre medlemmer av begge kjønn som ikke er med i turneringen.

Tidlig spill: Det gis anledning til at man spiller utenom oppsatt tid, men det kreves da at min. 2 spillere spiller sammen (og at begge deltar i Netto’n). Siden det ønskes at alle spiller til samme pin-plassering gis det ikke anledning til å slå ut før kl 09:00, som er tidspunktet klubben garanterer for at pinnene er ferdig stukket.

Klasser & HCP: Ingen klasseinndeling. Alle spiller i samme klasse fra ¾ handicap

Utslagssted: Tee 56 (gul) hvis ikke annet er spesifisert

Avgift:

NOK 100 per runde, der;
NOK 60 går til premier for runden,
NOK 25 samles opp til Order of Merit (OoM) på slutten av sesongen,
NOK 15 går til Premiefond

Påmelding:

Tre trinn for hver runde:

1) Hver spiller reserverer en starttid i Golfbox. Husk at hver spiller trenger en «tag» i Golfbox for å kunne booke starttid i den reserverte tiden til Netto'n. Dette gjøres med direkte henvendelse til klubben. Spillerne velger selv sine grupper og spillepartnere, men oppfordres til å variere spillepartnere fra uke til uke for å unngå klikkdannelser.

2) Hver spiller melder seg på turneringen i Golfbox, der hver enkelt spiller kan melde seg på frem helt frem til kl 20:00 dagen før spilledag. Husk at det å melde seg på turneringen er uavhengig av starttidsbestillingen og må gjøres som et eget steg. 

3) Før start må hver spiller innom proshop og registrere seg, få ut offisielt scorekort og betale kontigent. Uten steg 3 er man ikke med på ukens runde.

4) Har man meldt seg på turneringen innenfor den reserverte tiden til Netto’n og deretter endt opp som eneste Netto-spiller i gruppen er man selvsagt fortsatt med i turneringen. Men, en annen spiller i gruppen må da gjøres oppmerksom på forholdet før start, må utnevnes til markør og kvittere for score.

Scorekort / avslutning av runden: Vi fører både elektronisk og fysisk scorekort. Elektronisk føring av scorekort er hovedrapportering og gjøres, om mulig, som livescore ute på anlegget slik at startfeltet kan se hvordan de andre spiller underveis. Dette gir også turneringsadministrasjonen en indikasjon av hvor mange spillere som er igjen ute på anlegget. Hvis man ikke fører livescore står man i fare for å bli rapportert med No Return (NR) kl. 22:30 den aktuelle spilledagen. Etter dette tidspunktet må man gi livstegn fra seg, da runden både skal avsluttes, handicapjusteres og publiseres før leggetid. En spiller i gruppen tar også ansvar for å føre ett kort med alle scorer for gruppen, som brukes som backup til den elektroniske. Legges i postkassen på klubbhuset etter runden.

Premier: Vil i sin helhet gå tilbake til spillerne, men primært som gavekort fra Proshop på Haga

Fordeling av premier:

Fordelingsnøkkel per runde:

1: 30% 2. 25% 3. 20% 4. 15% 5. 10%

* OoM vurderes på slutten av sesongen – men ca 15-20 spillere blir premiert der, avhengig av deltagere.

Poeng per runde:

Premiering etter resultat «Netto»: Brutto score minus tildelte slag (ink. slope):

1.       75

2.       62

3.       52

4.       44

5.       38

6.       33

7.       29

8.       26

9.       24

10.   22

11.   20

12.   18

13.   16

14.   14

15.   12

16.   11

17.   10

18.   9

19.   8

20.   7

21.   6

22.   5

23.   4

24.   3

25.   2

26.   1 til alle andre spillere

 

Ved lik score vil laveste hcp gå foran

- I «Tour Championship» blir poengene doblet (x2)

- Med 15 eller færre deltagere på en runde blir poengene halvert   

 

Order of Merit: Samles opp gjennom hele sesongen og består av inntil 9 tellende resultater når sesongen avsluttes. De 8 beste resultatene før Tour Championship legger grunnlaget før finalen/Tour Championship. Tour Championship er tellende som den 9. og siste runden og legges til de 8 andre. Spillere som ikke stiller i Tour Championship kan ikke konvertere en tidligere spilt rundescore som tellende i stedet for Tour Championship.

Special Event: Tematurneringer som kommer i tillegg til mandagene og vil annonseres av Netto’n sin admingruppe.

Anker Cup: Anker Cup, den årlige lagkonkurransen for herrer mellom Oslo GK og Haga GK, baserer seg på et uttak som i all hovedsak er knyttet opp til Order of Merit på Haga Netto’n. Det publiseres egne kriterier for dette uttaket.

Væravbrudd: Ved væravbrudd tar vi sikte på å fortsette runden når været har passert, men da samme dag. Er ikke dette mulig så forbeholdes retten til å kansellere hele runden.

Sosiale medier: Facebook: «Haga Netto’n»

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her