LUKK SE SISTE NYHETER

Medlem

ÅRSLEIETAGER I HAGA GOLF

Utleie – leie av spillerett

For å bli medlem i Haga Golfklubb og få tilgang til fulle spillerettigheter på hovedbanen, kan man leie en spillerett av en aksjonær (eller av klubben som p.t. dessverre ikke har ledige spilleretter).

Hvis en aksjonær leier ut spillerett til en som er nærstående (mor/far, ektefelle, samboer, barn, barnebarn, svigerbarn, besteforeldre ) vil leietageren få status som permanent leietager med likelydende rettigheter som en ordinær aksjonær, hvor man har fritt spill på hovedbanen, aksjonærsløyfen og Nordhaug golfbane.

Hvis en aksjonær leier ut spillerett til en uten en familietilknytning, har vedkommende fritt spill på hovedbanen 
og på Nordhaug golfbane, man kan trene på alle klubbens treningsområder, samt delta i alle klubbturneringer, men man har ikke spillerett eller tilgang på aksjonærsløyfen.

Utleie til nærstående, løper til leieforholdet blir skriftlig sagt opp til adm@hagagolf.no.
Utleie på årsbasis gjelder for sesongen, og man er klubbmedlem frem til og med 31. desember gjeldende år. Oppsigelse av medlemskap vil være automatisk, da alle årsleietager blir satt som tidligere medlem en av de første virkedagene i januar det påfølgende år.

Leie spillerett av aksjonær

Aksjonærer som ønsker å leie ut spilleretten sin kan benytte nettsteder som Finn.no (Torget), Golfsiden.no eller Golferen.no. Pris er opp til den enkelte aksjonær/utleier, men Haga Golf anbefaler en utleiepris som minimum tilsvarer årsavgiften.

Haga GK vil alltid forholde seg til aksjonær ved innkreving av bane- og medlemsavgift (årsavgift), og innbetaling av årsavgift må selvsagt være gjort, for å kunne leie ut spillerett.

Frist for utleie

Frist for utleie/leie er 1. mai gjeldende sesong. Det tillates ikke å leie ut spillerett i deler av en sesong, med mindre det oppstår sykdom eller skader som gjør at spilleretten ikke kan brukes inneværende sesong. Ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no.

Aksjonæren kan velge å beholde sitt medlemskap i Haga Golfklubb (gjelder ikke for firmaeide aksjer), men har da ikke fri spillerett på Haga i utleieperioden. Aksjonærens personlige profil på Golfbox forblir aktiv via den nasjonale spilleretten. Man er dermed å regne som greenfeegjest, også ved spill på Hagas hovedbane, og man har selvsagt ikke lenger tilgang på aksjonærsløyfen. Årsleietagere blir fakturert medlemskontingent på kr. kr. 900,- til klubben i forbindelse med registrering og bekreftelse av leieforholdet.

Dette gjelder for deg som er årsleietager

Etter vedtak på generalforsamling i Haga Golf AS 13.3.2019, har årsleietagere kun tilgang på Hovedbanen på Haga (18 hull) med starttidsbestilling 7 dager før. Med andre ord har årsleietagere ikke tilgang på aksjonærsløyfen.

Årsleietager kan trene på alle treningsområder, samt delta i alle klubbturneringer.

Årsleietagerne har møte- og stemmerett på Haga GKs årsmøte, forutsatt at man har vært medlem i minst 1 måned og fyller 15 år i løpet av  inneværende år.

Årsleietager er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler (Haga Golfs klubblov og Haga Golf As sine vedtekter).

For å få registrert utleieforholdet, må ferdig utfylt utleieskjema sendes inn til Haga Golf innen 1. mai, på følgende måter:
• Scannes og sendes på epost til: adm@hagagolf.no
• Sendes pr post til: Haga Golf AS, Griniveien 315, 1356 Bekkestua

For spørsmål rundt utleie/leie, ta kontakt med Susan Brown på epost: adm@hagagolf.no eller på tlf. 67 16 59 00/tast 2.

Medlems- og aksjonæransvarlig

Susan Brown

Medlems- og aksjonæransvarlig

   67 16 59 00

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her