LUKK SE SISTE NYHETER

Medlem

Aksjonær

Som aksjonær i Haga Golf er du både aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen. Aksjen er registrert i aksjeeierbok ført av Nordic Issuer AS for Haga Golf AS, og er fritt omsettelig. En aksje kan kjøpes av en nåværende aksjonær eller av Haga Golf (Det er p.t. ingen tilgjengelige aksjer).

Årsavgift i 2024: 15.250,-
Hvorav baneavgift er kr. 14.350,- og medlemskontingent er kr. 900,-.Som aksjonær får du følgende fordeler:

 • Tilgang til egen 9-hulls bane (aksjonærsløyfen)
 • Utvidet bestillingstid for spill på banen (7 dager før, eventuelt også med gjester)
 • Fri spillerett på Nordhaug Golfbane
 • Mulighet for en (1) egen aksjonærturnering med inntil 3 starttider på hverdager før kl. 14.00  (avtales med administrasjonen)
 • Mulighet for leie av selskaps- eller møteroms-fasiliteter i klubbhuset
 • Møte- og stemmerett på Generalforsamlingen og Årsmøtet
 • Medlemsfordeler


Ønsker du å bli aksjonær i Haga, kan du enten kjøpe en aksje av en av våre aksjonærer eller direkte av Haga, hvis det finnes tilgjengelige aksjer. For å kjøpe direkte av Haga Golf AS (dersom selskapet har aksjer tilgjengelig), send en forespørsel ved å klikke på knappen til høyre. 
Aksjer som legges ut for salg av våre aksjonærer, annonseres på golfsiden.no eller golferen.no.
 

EXIT-løsning

Tilbakelevering/salg av aksje til Haga golf AS i henhold til generalforsamlingsvedtak.

Skjemaet nedenfor må leses i gjennom, signeres og sendes i retur, enten scannet eller pr post til Haga, innen 30. november inneværende sesong.
 

Tilbakelevering av aksjer i Haga Golf AS

Generalforsamlingen i selskapet, avholdt 7. mars 2018, fattet følgende beslutning om tilbakelevering av aksjer:

De aksjonærer som, av en eller annen grunn ønsker å selge sin(e) aksje(r), og derved tre ut av de forpliktelser som følger med aksjonærstatusen og selskapets vedtekter, kan innlevere sin(e) aksjer til selskapet innen utgangen av november hvert år. De vil da få pålydende, kr. 65,- refundert for hver aksje. Dog følger det med en forpliktelse til å betale baneavgift det etterfølgende året. Etter dette opphører alle forpliktelser og rettigheter overfor Haga Golf AS.

Hvis aksjonæren ønsker å spille på banen det etterfølgende året har han/hun rett til det, men da kun på hovedbanen, ikke på aksjonærsløyfen. Det er for øvrig en forutsetning at medlemsavgiften til Haga Golfklubb er betalt hvis man skal ha tilgang til fritt spill på hovedbanen. Aksjonæren kan alternativt velge å leie ut spilleretten i det åpne markedet. Utleie må meldes administrasjonen innen 1. mai gjeldende år.

Det ble videre satt en begrensning på tilbakekjøp til 158 aksjer eller 10% av aksjene i løpet av 24 måneder fra vedtaket i Generalforsamlingen 7. mars 2018.

Generalforsamlingen i selskapet, avholdt 13. mars 2019 vedtok en endring som gjelder medlemssløyfen (heretter kalt aksjonærsløyfen). Denne vil med umiddelbar virkning bli forbeholdt aksjonærene i Haga Golf AS og ikke kunne benyttes av årsleietagere som leier spillerett av aksjonærer.

Regler for aksje-exit

Følgende regler gjelder for de som ønsker å levere tilbake sine aksjer til selskapet:

 1. All gjeld til Haga Golf AS og Haga Golfklubb, herunder årlige avgifter for det året kravet om innlevering blir gjort, må være gjort opp. Det vil ikke være mulig å levere inn aksjer før all gjeld er gjort opp.
 2. Tidspunktet for tilbakelevering av aksjer må være før 1. desember hvert år.
 3. Tilbakelevering av aksjer skal skje på eget skjema som er lagt ut på vår hjemmeside eller som fås ved henvendelse til administrasjonen.
 4. Skjema MÅ brukes for at tilbakelevering skal være gyldig. Skjemaet kan leveres pr post eller pr e-post til selskapet.
 5. Administrasjonen i Haga Golf AS vil bekrefte at tilbakeleveringen er godkjent. Tilbakeleveringen vil ikke være gyldig før godkjennelse er bekreftet.
 6. Etter godkjennelse skal vedkommende betale årsavgift i det påfølgende år i henhold til vedtektene i Haga Golf AS. Hvis aksjonæren ikke ønsker å beholde medlemskapet i Haga Golfklubb, må dette meldes til administrasjonen innen 31.12. Årlig avgift skal betales innen forfall det påfølgende året. Forandring av medlemskategori kan kun skje før 31.12 hvert år.
 7. De som har valgt tilbakelevering av aksjer vil ha spillerett pa° banen den pa°følgende sesongen, men vil for øvrig miste alle aksjonærrettigheter blant annet tilgang pa° aksjonærsløyfen, retten til a° konvertere spillerett til greenfeebilletter, stemmerett pa° generalforsamling og retten til a° avholde en aksjonærturnering.
 8. Tilbakeleverte aksjer kan bli levert tilbake til aksjonæren dersom aksjonæren ønsker det og skriftlig beskjed er gitt innen 31.12 samme a°r som skjema er levert. Har du spørsmål, ta kontakt med Susan Brown på: 67 16 59 00 eller adm@hagagolf.no

Medlems- og aksjonæransvarlig

Susan Brown

Medlems- og aksjonæransvarlig

   67 16 59 00

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her