LUKK SE SISTE NYHETER

Herrer

Netto'n

VIKTIG INFORMASJON før 2024 sesongen:

Påmeldingsfrist: Søndagen før kl. 20:00 i Golfbox.
Betaling: Ved påmelding i Golfbox.

 Administrative bestemmelser 2024

Formål / For hvem: 
Alle klubbens herrer som ønsker å spille konkurransegolf ukentlig. Seniorer er velkommen, men juniorer må vente til de oppnår herre-status (det året de fyller 20 år). Ingen hcp-krav, men hver spiller må kunne spille en runde med «netto-golf». Det betyr at ballen må hulles ut på hvert hull.

Når:
 Hver mandag ettermiddag gjennom sesongen. Det reserveres en egen periode til Netto’n på 3 timer til starttid hver uke i Golfbox, avhengig av tidspunktet for solnedgang på spilledagen. Frem til høsten er denne tiden kl 15:00-18:00. Ubenyttede tider vil bli frigjort samme dag og kan da benyttes av andre medlemmer av begge kjønn som ikke er med i turneringen.

Tidlig spill:
 
Det gis anledning til at man spiller utenom oppsatt tid, men det kreves da at minimum 2 spillere spiller sammen (og at begge deltar i Netto’n). Siden det ønskes at alle spiller samme baneoppsett (plassering av tee-klosser og hull-plasseringer) gis det ikke anledning til å slå ut før kl. 09:00, som er tidspunktet klubben garanterer for at banen er ferdig satt opp for dagen.

Klasser & HCP:
 Ingen klasseinndeling. Alle spiller i samme klasse med 4/5 handicap.

Utslagssted:
 Tee 56 (gul) hvis ikke annet er spesifisert.

Avgift:

NOK 100 per runde
NOK 60 går til premier for runden
NOK 25 samles opp til Order of Merit (OoM) på slutten av sesongen
NOK 15 går til Premiefond


Påmelding:

Fire trinn for hver runde:

1)
Hver spiller reserverer en starttid i Golfbox. Husk at hver spiller trenger en «tag» i Golfbox for å kunne booke starttid i den reserverte tiden til Netto'n. Dette gjøres med direkte henvendelse til administrasjonen. Spillerne velger selv sine grupper og spillepartnere, men oppfordres til å variere spillepartnere fra uke til uke for å unngå klikkdannelser.


2)
Hver spiller melder seg på turneringen i Golfbox og betaler avgiften ved påmelding i Golfbox. Frist for påmelding er søndagen før runden kl. 20:00. Husk at det å melde seg på turneringen er uavhengig av starttidsbestillingen og må gjøres som beskrevet i steg 1.


3)
Før start må hver spiller innom Proshop og registrere seg. Uten steg 3 er man ikke med på ukens runde. Nytt for 2024 er at startavgiften betales ved påmelding i Golfbox. Startavgiften refunderes om man melder seg av innen påmeldingsfristen søndag kl. 20:00, etter dette refunderes ikke beløpet.


4)
Har man meldt seg på turneringen innenfor den reserverte tiden til Netto’n så er runden gyldig, selv om ingen andre i flighten er med i Netto’n, men en av de andre spillerne i flighten må være markør og kvitterer for scoren.


Scorekort / avslutning av runden: 
Vi fører score elektronisk med livescore ute på anlegget slik at startfeltet kan se hvordan de andre spiller underveis. Dette gir også turneringsadministrasjonen en indikasjon av hvor mange spillere som er igjen ute på anlegget. Hvis man ikke fører livescore, står man i fare for å bli rapportert med No Return (NR) kl 22:00 den aktuelle spilledagen. Etter dette tidspunktet må man gi livstegn fra seg, da runden både skal avsluttes, handicap justeres og publiseres. Vi anbefaler at en spiller også fører score på et scorekort i tilfelle tekniske problem i Golfbox.

Spilleren med lavest handicap i gruppen har ansvaret for å føre mobil-score for gruppen.


Premier: 
Vil i sin helhet gå tilbake til spillerne, men primært som gavekort fra Proshop på Haga Golf.

Fordeling av premier:


Fordelingsnøkkel per runde:

1: 30% 2. 25% 3. 20% 4. 15% 5. 10%
* OoM vurderes på slutten av sesongen – men ca. 15-20 spillere blir premiert der, avhengig av deltagere. 


Poeng per runde:
Premiering etter resultat «Netto»: Brutto score minus tildelte slag (ink. slope):
1.       75
2.       62
3.       52
4.       44
5.       38
6.       33
7.       29
8.       26
9.       24
10.   22
11.   20
12.   18
13.   16
14.   14
15.   12
16.   11
17.   10
18.   9
19.   8
20.   7
21.   6
22.   5
23.   4
24.   3
25.   2
26.   1 til alle andre spillere

- Ved lik score vil laveste spille-hcp. gå foran
- I «Tour Championship» blir poengene doblet (x2)
- Med 15 eller færre påmeldte deltagere inne fristen (søndag kl. 20:00) på en runde, blir poengene halvert   


Order of Merit: 
Samles opp gjennom hele sesongen og består av inntil 9 tellende resultater når sesongen avsluttes. De 8 beste resultatene før Tour Championship legger grunnlaget før finalen/Tour Championship. Tour Championship er tellende som den 9. og siste runden og legges til de 8 andre. Spillere som ikke stiller i Tour Championship, kan ikke konvertere en tidligere spilt rundescore som tellende i stedet for Tour Championship. Startlisten på Tour Championship settes opp etter lederball-prinsippet, dvs. at de beste fra OoM innledende runder går ut sist.

Special Events: 
Tematurneringer som kommer i tillegg til mandagene og vil annonseres av Netton’s admingruppe og i Golfbox.

Spilleavbrudd ved fare for lyn/torden (regel 5.7a): 
Ved spilleavbrudd grunnet fare for lyn/torden er det opptil spilleren selv å fortsette runden når været har passert, men da samme dag. Er ikke dette mulig så forbeholdes retten til å kansellere hele runden/ukens turnering.

Anker Cup: 
Anker Cup er en årlig lagkonkurranse for herrer mellom Oslo GK og Haga GK, og baserer seg på et uttak som i all hovedsak er knyttet opp til Order of Merit på Haga Netto’n. Det publiseres egne kriterier for uttak på www.hagagolf.no/herrer/anker-cup

Sosiale medier: 
Facebook: «Haga Netto’n»


 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her