Siste aksjene i Haga Golf AS ble “revet bort”

Haga Golf

De 5 aksjene som Haga Golf AS var i besittelse av ved utgangen av 1. kvartal, ble raskt “revet bort” etter at de ble tilbudt ventelisten vår.

Aksjene ble solgt for kr 25.000,- per aksje. I tillegg kommer spilleavgiften og kontingenten til Haga Golfklubb på i alt kr 12.200,- for 2021-sesongen. Dette prisnivået er dermed en “siste kjent markedspris” for andre som enten ønsker å kjøpe eller selge.

Det er ikke planlagt noen aksjeemisjoner framover. Aksjonærer som enten ønsker å selge sin aksje eller golfere som ønsker å kjøpe en aksje anbefales å legge inn en annonse på nettstedene www.golfsiden.no eller www.finn.no.

 

Scroll to Top