Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Exit-løsning

Tilbakelevering/salg av aksje til Haga golf AS i henhold til generalforsamlingsvedtak.

Skjemaet nedenfor må leses i gjennom, signeres og sendes i retur, enten scannet eller pr post til Haga, innen 30. november inneværende sesong.

Tilbakelevering av aksjer i Haga Golf AS

Generalforsamlingen i selskapet, avholdt 7. mars 2018, fattet følgende beslutning om tilbakelevering av aksjer:

De aksjonærer som, av en eller annen grunn ønsker å selge sin(e) aksje(r), og derved tre ut av de forpliktelser som følger med aksjonærstatusen og selskapets vedtekter, kan innlevere sin(e) aksjer til selskapet innen utgangen av november hvert år. De vil da få pålydende, kr. 65,- refundert for hver aksje. Dog følger det med en forpliktelse til å betale baneavgift det etterfølgende året. Etter dette opphører alle forpliktelser og rettigheter overfor Haga Golf AS.

Hvis aksjonæren ønsker å spille på banen det etterfølgende året har han/hun rett til det, men da kun på hovedbanen, ikke på aksjonærsløyfen. Det er for øvrig en forutsetning at medlemsavgiften til Haga Golfklubb er betalt hvis man skal ha tilgang til fritt spill på hovedbanen. Aksjonæren kan alternativt velge å leie ut spilleretten i det åpne markedet. Utleie må meldes administrasjonen innen 1. mai gjeldende år.

Det ble videre satt en begrensning på tilbakekjøp til 158 aksjer eller 10% av aksjene i løpet av 24 måneder fra vedtaket i Generalforsamlingen 7. mars 2018.

Generalforsamlingen i selskapet, avholdt 13. mars 2019 vedtok en endring som gjelder medlemssløyfen (heretter kalt aksjonærsløyfen). Denne vil med umiddelbar virkning bli forbeholdt aksjonærene i Haga Golf AS og ikke kunne benyttes av årsleietagere som leier spillerett av aksjonærer.

Regler for aksje-exit

Følgende regler gjelder for de som ønsker å levere tilbake sine aksjer til selskapet:

  1. All gjeld til Haga Golf AS og Haga Golfklubb, herunder årlige avgifter for det året kravet om innlevering blir gjort, må være gjort opp. Det vil ikke være mulig å levere inn aksjer før all gjeld er gjort opp.
  2. Tidspunktet for tilbakelevering av aksjer må være før 1. desember hvert år.
  3. Tilbakelevering av aksjer skal skje på eget skjema som er lagt ut på vår hjemmeside eller som fås ved henvendelse til administrasjonen.
  4. Skjema MÅ brukes for at tilbakelevering skal være gyldig. Skjemaet kan leveres pr post eller pr e-post til selskapet.
  5. Administrasjonen i Haga Golf AS vil bekrefte at tilbakeleveringen er godkjent. Tilbakeleveringen vil ikke være gyldig før godkjennelse er bekreftet.
  6. Etter godkjennelse skal vedkommende betale årsavgift i det påfølgende år i henhold til vedtektene i Haga Golf AS. Hvis aksjonæren ikke ønsker å beholde medlemskapet i Haga Golfklubb, må dette meldes til administrasjonen innen 31.12. Årlig avgift skal betales innen forfall det påfølgende året. Forandring av medlemskategori kan kun skje før 31.12 hvert år.
  7. De som har valgt tilbakelevering av aksjer vil ha spillerett på banen den påfølgende sesongen, men vil for øvrig miste alle aksjonærrettigheter blant annet tilgang på aksjonærsløyfen, retten til å konvertere spillerett til greenfeebilletter, stemmerett på generalforsamling og retten til å avholde en aksjonærturnering.
  8. Tilbakeleverte aksjer kan bli levert tilbake til aksjonæren dersom aksjonæren ønsker det og skriftlig beskjed er gitt innen 31.12 samme år som skjema er levert. 
Scroll to Top