Årsmøte i Haga Golfklubb og generalforsamling i Haga Golf AS

Årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 18. mars 2020, kl. 18:00 på Hosletoppen skole.
Vær oppmerksom på at forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet er sendt pr epost til alle registrerte klubbmedlemmer tirsdag 21. januar 2020.

Innkalling


Til informasjon vil årets generalforsamling i Haga Golf AS avholdes samme dag, onsdag 18. mars 2020, ca kl. 19:15 på Hosletoppen skole.

Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Scroll to Top