Utfordringer rundt integrasjon av medlemsdata

Integrasjon av medlemsdata fra GolfBox til NIF


Fredag 21. oktober

Til alle som ønsker å få tilsendt lenken på nytt, er dette ikke mulig, da Norges Golfforbund har stoppet integrasjonsprosessen helt, inntil NIF kan tilby golf-Norge en løsning som gjør at teksten i sms og e-post kan tilpasses golf-Norges behov i integrasjonsfasen.

OBS! Vi presiserer at alle eksisterende medlemskap i Haga Golfklubb ikke er berørt av integrasjonsprosessen til NIF. Bekreftelsen som er etterspurt, er kun en del av synkroniseringen av våre medlemsdata som ligger i golfens eget system, Golfbox, mot NIFs database.

Når prosessen startes opp igjen, vil vi varsle alle medlemmer direkte.

_________________________________________________________________________________________

Mandag 17. oktober

Natt til søndag 16. oktober mottok våre medlemmer en epost og/eller sms fra NIF med beskjed om å bekrefte medlemskapet i Haga Golfklubb. Tidspunktet for utsendelsen, villedende meldingstekst, samt en frist på 24 timer for å svare, bidro til at svært mange, forståelig nok, oppfattet dette som spam. Mange opplevde også at lenken ikke fungerte, til tross for at fristen ikke var utløpt.

I løpet av søndag og mandag har svært mange tatt kontakt med administrasjonen med spørsmål, og mange ber om å få tilsendt lenken på nytt, slik det står beskrevet i den utsendte eposten fra NIF. Haga Golfklubb har ikke tilgang til å generere valideringslenker, så NGF og GolfBox jobber med NIF, for å finne en løsning for en ny utsendelse.

Administrasjonen avventer informasjon fra NGF om hvordan den videre integrasjonsprosessen skal forløpe. Det vil si at alle som ikke rakk å bekrefte medlemskapet vil motta ny sms/epost. I forkant av dette vil vi varsle alle medlemmer via epost.

De som ikke har mottatt epost og/eller sms, er allerede  validert hos NIF.

__________________________________________________________________________________________

Tirsdag 11. oktober

Norges Idrettsforbund (NIF) har pålagt alle i idretten, som drifter en medlemsdatabase utenfor idrettens systemer, om å integrere (utveksle medlemsopplysninger) med idrettens sentrale database. For oss i golfen betyr det at noen av dine medlemsopplysninger (navn, adresse, kjønn, kontaktinfo etc.) som er registrert i GolfBox skal utveksles med idrettens sentrale database.

Norges Golfforbund (NGF), GolfBox og NIF har over tid jobbet med å sette opp de tekniske løsningene for å kunne utveksle informasjonen som nevnt ovenfor. Nå har vi kommet så langt i prosessen at vi er klare til å utveksle data mellom GolfBox og NIFs database.

I den forbindelse krever NIF at du som medlem i Haga Golfklubb validerer (bekrefter) ditt medlemskap. Dette gjelder alle som ikke tidligere er validert, f.eks. gjennom et medlemskap i et annet idrettslag. Om du ikke tidligere er validert vil du få en e-post og en sms, hvor du må svare på en av disse innen 24 timer. Vi ber deg vennligst om å svare på e-post eller sms så snart som mulig, etter mottak.

Planlagt gjennomføring er førstkommende helg 15. – 16. oktober. Hvis du ikke mottar sms eller e-post er det fordi dine data allerede finnes og er validert hos NIF.

Scroll to Top