Andreas NETTON

Haga Golf iverksetter omfattende tiltak som følge av smittefaren fra koronaviruset.

Vi er nå inne i en fase hvor det foreligger omfattende spredning av koronaviruset i samfunnet.

Norske helsemyndigheter har innført meget strenge restriksjoner mht. arrangementer, idrettsaktiviteter, reiser, karantene etter reiser, mv. for å begrense den epidemien som har oppstått.

Haga Golf vil til enhver tid rette seg etter de bestemmelser og restriksjoner som helsemyndighetene kommer med. Du kan finne mer informasjon om dette på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Styrene i Haga Golf har allerede tatt beslutningen om å utsette Årsmøtet i Haga Golfklubb og Generalforsamlingen i Haga Golf AS, opprinnelig berammet til 18. mars, inntil videre. Norges Idrettsforbund har gitt en foreløpig ny frist for avholdelse av årsmøter til 15. juni. Frist for avholdelse av generalforsamlinger i aksjeselskap er 30. juni.

Styrene har videre tatt beslutningen om å avlyse eller usette inntil videre alt annet av klubbkvelder, kurs og idrettsaktiviteter. Det siste omfatter medlemstreninger, juniortrening og simulatorgolf i regi av Haga Golfklubbs komiteer.

Vår proshop i regi av ACE Golf avlyser annonsert kundekveld tirsdag 17. mars.
Vitamat som driver restauranten og selskapslokalene vil i tiden framover holde stengt og permittere flere av sine ansatte.

Vi i administrasjonen i tillegg til enkelte av våre banearbeidere vil måtte respektere karantenebestemmelsene. Noen av oss kan heldigvis jobbe fra hjemmekontor. Undertegnede vil være i hjemmekarantene fram til onsdag 18. mars.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med noen av oss i administrasjonen ønsker vi både av smittevernshensyn (og fordi kontoret kan være stengt) at du kontakter oss på e-post eller telefon.

Scroll to Top