Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Årsleietager

Årsleietager i Haga Golf

Utleie – leie av spillerett

For å bli medlem i Haga Golfklubb og få tilgang til fulle spillerettigheter på hovedbanen, kan man leie en spillerett av en aksjonær eller av klubben. Med spillerett kan du trene på alle klubbens treningsområder, også gjennom våre partnere, samt delta i alle våre klubbturneringer. 

Som årsleietager er man klubbmedlem frem til 31. desember det aktuelle året.

Leie spillerett av aksjonær

Aksjonærer som ønsker å leie ut spilleretten sin kan benytte nettsteder som Finn.no (Torget) eller Golfsiden.no. Pris er opp til den enkelte aksjonær/utleier, men Haga Golf anbefaler en utleiepris som minimum tilsvarer årsavgiften.

Haga GK vil alltid forholde seg til aksjonær/utleier ved innkreving av bane- og medlemsavgift (årsavgift).

Frist for utleie

Frist for utleie/leie er 1. mai gjeldende sesong. Det tillates ikke å leie ut spillerett i deler av en sesong, med mindre det inntrer sykdom eller skader som gjør at spilleretten ikke kan brukes inneværende sesong. Ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no.

Utleier/aksjonær kan velge å beholde sitt medlemskap i Haga Golfklubb, men har ikke fri spillerett på Haga i utleieperioden. Årsleietagere blir fakturert medlemskontingent på kr. kr. 800,- til klubben i forbindelse med registrering og bekreftelse av medlemskapet.

Dette gjelder for deg som er leietager

Etter vedtak på generalforsamling i Haga Golf AS 13.3.2019, har årsleietagere kun tilgang på Hovedbanen på Haga (18 hull) med bestilling 4 dager før.

Årsleietager kan trene på alle treningsområder, samt delta i alle klubbturneringer.

Årsleietagerne har møte- og stemmerett på Haga GKs årsmøte, forutsatt at man har vært medlem i minst 1 måned og er fylt 15 år. 

Årsleietager er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler (Haga Golfs klubblov og Haga Golf As sine vedtekter).

For å få registrert utleieforholdet, må ferdig utfylt utleieskjema sendes inn til Haga Golf innen 1. mai, på følgende måter:
• Scannes og sendes på e-post til: adm@hagagolf.no
• Sendes pr post til: Haga Golf AS, Griniveien 315, 1356 Bekkestua

For spørsmål rundt utleie/leie, ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no eller på tlf. 67 16 59 00/tast 2.

Scroll to Top