Dagens Status - Haga Golf

9 hull Rød

STENGT for sesongen

Aksjonær sløyfe

STENGT for sesongen

Golfbil

Ballplassering

Driving range:

se www.toppgolf.no

Kafe:

Proshop:

11 - 19 (tirsdag - søndag)

10 - 16 (mand-fred)

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Administrasjon

67 16 59 00 - tast 2
Administrasjon : 09.00 - 16.00

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 - tast 3
Kafe: fra 12.1.2021: 11.00-19.00

Årsleietager

Utleie - leie av spillerett

Nettsteder som benyttes til dette er Finn.no (Torget) eller Golfsiden.no. Pris er opp til den enkelte aksjonær/utleier, men Haga Golf anbefaler en utleiepris som minst tilsvarer årsavgiften.

Haga GK vil alltid forholde seg til aksjonær/utleier i forhold til innkreving av bane- og medlemsavgift (årsavgift).

Frist for utleie/leie er 1. mai gjeldende sesong. Det tillates ikke å leie ut spillerett i deler av en sesong, med mindre det inntrer sykdom eller skader som gjør at spilleretten ikke kan brukes inneværende sesong. Ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no.

Utleier/aksjonær kan velge å beholde sitt medlemskapet i Haga Golfklubb, men har ikke fri spillerett på Haga i utleieperioden. Årsleietagere blir fakturert medlemskontingent på kr. kr. 800,- til klubben i forbindelse med registrering og bekreftelse av medlemskapet.

Etter vedtak på generalforsamling i Haga Golf AS 13.3.2019, har årsleietagere kun tilgang på Hovedbanen på Haga (18 hull) med bestilling 4 dager før. Årsleietager kan trene på alle treningsområder, samt delta i alle klubbturneringer. Årsleietagerne har møte- og stemmerett på Haga GKs årsmøte, forutsatt at man har vært medlem i minst 1 måned og er fylt 15 år. Som årsleietager er man klubbmedlem til og med 31. desember det året leien gjelder for. Årsleietager er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler (Haga Golfs klubblov og Haga Golf As sine vedtekter).

For å få registrert utleieforholdet, må ferdig utfylt utleieskjema sendes inn til Haga Golf innen 1. mai, på følgende måter:
• Scannes og sendes på e-post til: adm@hagagolf.no
• Sendes pr post til: Haga Golf AS, Griniveien 315, 1356 Bekkestua

For spørsmål rundt utleie/leie, ta kontakt med administrasjonen på epost: adm@hagagolf.no eller på tlf. 67 16 59 00/tast 2.

Scroll to Top