LUKK SE SISTE NYHETER

Turneringer

TURNERINGSFORMER

Det er mange ulike spillerformer i golf, under finner du en beskrivelse av de ulike formene.

To ulike spilletyper

Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.

Matchspill er spill om hull.
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene.

Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt.

De forskjellige spilleformene

Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten hcp (brutto) eller med hcp (netto).

Stableford
Former for slagkonkurranse hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.

Fourball – Bestball
To spillere danner lag og spiller hver sin ball.
Lagets beste resultat på hvert hull teller.

Foursome
To spillere i laget, og laget spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagstedet, og annen hver gang på ballen.
Provisorisk eller annen ball i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome. I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. Spilleren med den valgte ballen slår ikke neste slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Turneringene bør spilles uten hcp. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt hcp. blir så lik som mulig.

Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens samlede resultat.

Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + Spillehandicap). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet videre på en ny runde (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår utenfor banen eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Snorkonkurranse
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren intet spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett om han har forbrukt snoren eller ikke.

Former for matchspill
Singel: En konkurranse hvor én spiller spiller mot en annen spiller.
Threesome: En konkurranse hvor én spiller spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball.
Foursome: En konkurranse hvor to spillere spiller mot to andre spillere og hver side spiller én ball.
Three-ball: Tre spillere spiller en konkurranse mot hverandre og hver spiller sin ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.
Best-Ball: En konkurranse hvor én spiller spiller mot den beste ballen til to andre spillere eller den beste ballen til tre andre spillere.
Four-Ball: En konkurranse hvor to spillere spiller sin beste ball mot den beste ballen til to andre spillere.

For mer informasjon om ulike spillformer – NGF: Golfens spillformer

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her