Styret i Haga Golf AS

Karl Fredrik Giertsen

Styremedlem

Jeanette Raastad-Andersson

Styremedlem

Styret i Haga Golfklubb

Kirsten Fuglseth

Styreleder / President

Jeanette Raastad-Andersson

Styremedlem

Tone Malm Meinich Hvam

Styremedlem

Marius Seip Blakstad

Varamedlem

Komitéer

Idrettslaget Haga Golfklubb har drøye 2000 medlemmer, hvorav ca. 300 juniorer og 100 “studentmedlemmer”. 

Haga Golfklubb har mange engasjerte medlemmer, som legger ned mye tid og engasjement for å skape et godt tilbud til medlemmene. Uten komitémedlemmer,  marshaller/baneverter og andre frivillige, ville klubben ikke kunne fungere.

Elin Roen

Leder Turneringskomitéen

Anne Cathrine Ramm

Leder Damekomitéen

Kjell Yssenmoen

Leder Seniorkomitéen

Anne Fløttre holta

Leder Kontrollutvalget

Niels Kristian Axelsen

Leder Disiplinærkomitéen

Putte Roede

Leder Huskomitéen

Ivar Stendahl

Leder HCP komitéen og valgkomiteen Haga Golfklubb

marianne Mancini

Leder Team Haga Golf - Damer

Karl Fredrik Giertsen

Leder Satsningsgruppe - Herrer

Hallgeir tveiten

Leder Juniorkomitéen

TBA

Leder Valgkomitéen Haga Golf AS

EINAR CLAUSEN

Leder Banekomitéen Haga Golf AS

Scroll to Top