Dagens Status - Haga Golf

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Administrasjon

67 16 59 00: Tast 2 for klubbsekretær

Daglig leder

67165900: Tast 4 for daglig leder

Styret i Haga Golf AS

Ann Kristin Skretteberg

Styremedlem

Jeanette Andersson

Styremedlem

Karl Fredrik Giertsen

Varamedlem

Styret i Haga Golfklubb

Kirsten Fuglseth

Styreleder / President

Jeanette Andersson

Styremedlem

Tone Malm Meinich Hvam

Styremedlem

Henrik Stenholt

Styremedlem

Tove Hæreid

Varamedlem

Komitéer

Idrettslaget Haga Golfklubb har ca. 1600 medlemmer, i tillegg kommer våre ca. 250 juniormedlemmer, som er samlet i Haga Golf Junior.
Haga Golfklubb har mange engasjerte medlemmer, som legger ned mye tid og engasjement for å skape et godt tilbud til medlemmene. Uten komitémedlemmer og marshalene, ville klubben ikke kunne fungere.

Elin Roen

Leder Turneringskomitéen

Anne Cathrine Ramm

Leder Damekomitéen

Kjell Yssenmoen

Leder Seniorkomitéen

Anne Fløttre holta

Leder Kontrollutvalget

Niels Kristian Axelsen

Leder Disiplinærkomitéen

Putte Roede

Leder Huskomitéen

Ivar Stendahl

Leder HCP komitéen og valgkomiteen Haga Golfklubb

Jeanette Andersson

Leder Team Haga Golf - Damer

Karl Fredrik Giertsen

Leder Satsningsgruppe - Herrer

Hallgeir tveiten

Leder Juniorkomitéen

Knut Søraas

Leder Valgkomitéen Haga Golf AS

Scroll to Top