Startbod og treningsbur

Flere av våre medlemmer spør oss når den nye startboden og de nye treningsburene blir satt opp.

Dessverre har vi støtt på noen leveranseutfordringer for begge. Den planlagte startboden endte opp med å bli langt dyrere enn forventet på grunn av både material- og arbeidskostnader. Mange leverandører som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft har ikke vært i stand til å ta på seg denne type oppdrag. Leveranser av komponenter har dessuten vært en flaskehals og prisen har økt mye.

Når det gjelder treningsburene står anleggsgartner klar til å grave ut det aktuelle området, støpe fundamenter og sette opp de tre burene som det vil bli plass til der hvor to bur nå står så snart bestillingen av store kantstein blir levert. Denne har dessverre latt vente på seg og vi må dessverre avvente anleggsarbeidet til kantsteinene er på plass.

Scroll to Top