Sesongen er snart over!

Vi stenger hovedbanen etter spill søndag 17. oktober.

Aksjonærsløyfen (Rød sløyfe) holdes åpent noe lenger, anslagsvis 1-2 uker. Det tas værforbehold med hensyn til endelig sluttdato. Dersom vi får dager med mye nedbør, og vi ser at banen neppe vil tørke opp igjen i denne perioden, kan det bli aktuelt å stenge tidligere.

Vi ser oss også nødt til å opprettholde forbudet mot bruk av golfbil på banen ut sesongen.

Hovedårsaken til at banen stenges, er selvsagt ønsket om å forbygge mot skader og slitasje som oppstår på denne tiden av året hvor vekstforholdene er på det dårligste. Planmessig arbeid for å sikre god overvintring må også gjøres før frosten setter inn.

Det er viktig at alle som har tidlige starttider kommende helg, forstår at det kan bli problematisk å få spilt hvis det blir morgenfrost. Du må derfor gå ut i fra at du mister starttiden din hvis banen er stengt på grunn av frost.

Årets medlemsundersøkelse tyder på at våre medlemmer har vært godt fornøyd med banen i år. Haga er også den klubben i Norge som har hatt størst fremgang på kundetilfredshet blant medlemmene. Vi takker banemannskapene for jobben de har gjort i år, og tar mål av oss om å bli enda et hakk bedre neste år.

Vi minner om at alle gjestegreenfee billetter er sesongbilletter og må være brukt i inneværende sesong. Merk også at restaurantforskuddet kan brukes ut november.

Scroll to Top