SENIORKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2020

Seniorkomiteen har gjennom året 2020 jobbet ut fra følgende målsetninger:

  • Å skape et uformelt og inkluderende miljø for klubbens seniorer der golf står i sentrum
  • Å planlegge og gjennomføre en ukentlig seniorturnering ute eller inne gjennom hele året

Seniorkomiteens medlemmer

I løpet av året har det vært endringer i komiteen. Kjell Yssenmoen har overtatt som leder, etter Tore Strøm Gundersen som har gjort en fremragende jobb de seneste årene

Kjell Yssenmoen (Leder)
Tore Strøm Gundersen (Økonomi)
Bjørn Folke Stenvik (Turneringer/IT)
Ole A. Aabel (Turneringer/IT)
Bjarne Oluf Mathiesen (Turneringer/IT)
Gunnar Dalen (Turneringer/IT)
Bjørn Blix (Turneringer/IT)
Per Anton Jenssen
Per Arne Helland
Ellen Røssum

Komiteen har også i år hatt gleden av flott turneringsbistand fra Pål Andersen, Einar Venold, Petter Kolderup og Einar Clausen. Seniorkomiteen administrerer og gjennomfører turneringer på egen hånd, uten å belaste Haga Golfs administrasjon.

Turneringer

Året 2020 har på alle måter vært «annerledes året» sett i lys av Covid-19 pandemien som kom over oss og nærmest hele Norge stengte ned den 12. mars. Dette påvirket også golf turneringene/simulatorgolf som vi gjennomfører på Toppgolf – som igjen førte til at alle turneringene ble avlyst, og ikke gjenopptatt i løpet av sesongen 2019/2020.

Vi startet innegolfen/simulatorer på Toppgolf – 2020/2021 med friskt mot den 22. oktober 2020. Det ble gjennomført turneringer med restriksjoner, frem til vi valgte å stoppe de organiserte turneringene i regi av Haga golfklubb, den foreløpig siste turneringsdagen ble gjennomført på Toppgolf den 12.11. Vi vil med spenning avvente, og håper at situasjonen forandrer seg, slik at vi kanskje en gang på nyåret igjen kan starte opp med turneringen.

Da vi startet utendørssesongen med seniorturneringer (torsdagsturneringer) den 14.5, ble turneringene gjennomført med løpende start, ikke Shotgun som vi vanligvis har gjennomført våre seniorturneringer. Dette måtte justeres grunnet fare for store ansamlinger etter gjennomført spill, og ikke minst med den smittefaren som man kunne bli utsatt for. Det ble ikke foretatt premieutdeling etter endte turneringer, men alle premier ble utdelt som gavekort, slik at premievinnerne kunne hente premiene sine i Proshopen.

Seniorkomiteen er i ferd med å se på muligheten til å variere litt på hvilke typer spillformer vi skal arrangere kommende sesong, dette for at vi ikke alltid skal spille Stableford fra tee 50/46. Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg utendørssesongen.

Når det gjelder antall deltakere var dette overveldende. Vi har totalt vært 155 personer som har deltatt på turneringer i løpet av sesongen, max antall på en runde har vært 72 deltakere, hvilket vi flere ganger har nådd tett opptil.

Kjell Yssenmoen ble kåret til årets utegolfer, der de 8 beste turneringene for den enkelte var gjeldende. Når det gjelder årets innegolfer ble denne ikke fullført grunnet pandemien.

Seniorkomiteens økonomi

Seniorkomiteens eneste inntektskilde er startkontingenten for «torsdagsturneringen» ute og inne. Startkontingenten går i sin helhet til innkjøp av premier for den enkelte turnering, samt premiering av årets ute- og inne-golfer.

Praktiske elementer

Det har i hele sesongen vært benyttet telefon for inntasting av score. Dette har fungert veldig bra, selvfølgelig er det enkelte som er noe usikre på hvordan dette utføres, men dette skal bli enda bedre neste år.

Seniorkomiteen Haga
8. februar 2021
Kjell Yssenmoen

Scroll to Top