Protokoll fra styremøter

Protokoller eller referat fra styremøter i Haga Golfklubb kan på forespørsel gjøres tilgjengelig ved henvendelse til daglig leder, Erik Solberg, e-post: erik@hagagolf.no.

Scroll to Top