Fill forms

Klubbmesterskapet 2020

Først og fremst syntes alle vi i turneringskomiteen og administrasjonen på Haga at det er utrolig imponerende at vi sannsynligvis har flest påmeldinger til et klubbmesterskap i hele landet! I skrivende stund nærmer vi oss 230 deltakere på påmeldingslisten, og flere vil trolig komme før påmeldingsfristen i morgen, 19. august. Vi påregner en  økning på over 50% fra fjorårets klubbmesterskap!

Denne enorme interessen for å spille klubbmesterskapet har dessverre gitt oss et uforutsett problem mht. gjennomføringen. Turneringskomiteen har sammen med administrasjonen vurdert ulike måter å gjennomføre mesterskapet. Vi har sett på ulike former for begrensning av deltagelsen i forskjellige klasser og vi har vurdert hvorvidt det kunne la seg gjøre å legge junior- og seniorklassene til en helg i september. 

Koronasituasjonen gjør det nødvendig å begrense deltagelsen.

Det er per dags dato kun tillatt å arrangere idrettsarrangementer for inntil 200 personer i Norge. Alle som befinner seg på området er å regne som en del av disse 200. Dette betyr at både ansatte, turneringskomiteen og eventuelle tilskuere skal med i regnestykket. I tillegg har vi også en andel deltakere i risikogruppen som vi ønsker å ta spesielt hensyn til.

Vi har derfor besluttet å sette en øvre grense på 160 deltakere i årets klubbmesterskap. Det er tatt forbehold om en mulig begrensning av deltakerantallet i turneringsbestemmelsene i Golfbox. Vi beklager at flere  av dere som hadde håpet å få spille blir skuffet og lover en bedre «løsning» for neste års klubbmesterskap i håp om at pandemien da vil ha gitt seg.

Vi vil begrense klassene prosentvis og sette opp en reserveliste.

Etter endt påmeldingsperiode vil vi beregne hvor mange spillere vi kan klare å få med i hver klasse. Vi har vurdert det som mest rettferdig å begrense klassene prosentvis. Prosentbegrensningen som foreløpig ser ut for å bli på rundt 40% vil kunne bli noe lavere enn for de øvrige klassene for mesterskapets hovedklasser, dame- og herreklassen. Det vil ikke bli gjennomført begrensninger i en relativt beskjeden juniorklasse. For alle dameklassene som alle er ganske små ønsker vi å ha med minimum 6 spillere i hver klasse.

Dersom en spiller trekker seg, vil førstemann på reservelisten i den klassen det gjelder motta plassen i turneringen. Det er handicapet man har når påmeldingsfristen utgår som er bestemmende for hvem som kommer med og hvem som er på ventelisten.

Merk spesielt at klubbmesterskapet spilles som en ren brutto slagspillturnering på Gul-Rød sløyfer (som er vurdert til å gi best mulig forhold). Alle spillere i alle klasser skal hulle ut på alle hull. Herreklassen spilles fra tee 61 og dameklassen fra tee 50 begge dager. Vurder derfor om du har ferdighetene til både å være med og ikke minst opprettholde et akseptabelt tempo på banen.

Scroll to Top