Junior innmelding

Husk at en eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig innen 31. desember, dersom du vil unngå kontingent det påfølgende året.

Scroll to Top