Innkalling til Årsmøte 15.3.2023 | Haga Golfklubb

Til medlemmer av Haga Golfklubb

 

Årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 15. mars 2023 kl. 18:00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Klikk her for fullstendig innkalling!

På vegne av styret i Haga Golfklubb

____________________________________________

 

OBS! Årets generalforsamling i Haga Golf AS vil bli avholdt innen utgangen av juni måned. Dato er foreløpig ikke bestemt.

Selve innkallingen til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen

 

Scroll to Top