Innkalling/Haga Golfklubb Årsmøte og Generalforsamling 17.3

Til medlemmer av Haga Golfklubb

 

DIGITALT årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 17. mars 2021 kl. 18:00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Mer informasjon om hvordan det digitale møtet skal gjennomføres, kommer.

Klikk her for fullstendig innkalling!

____________________________________________

 

Til informasjon vil årets generalforsamling i Haga Golf AS avholdes samme dag, onsdag 17. mars 2020, ca kl. 19:15, også dette med DIGITAL gjennomføring.

Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen

 

På vegne av styret i Haga Golfklubb,

Scroll to Top