Informasjon til spillere angående Klubbmesterskapet 2020

Hei alle turneringslystne golfspillere!

Først og fremst syntes alle vi i Haga at det er utrolig kult at vi har flest påmeldinger til et klubbmesterskap i landet! I skrivende stund er det 227 deltakere på påmeldingslisten, og flere vil trolig komme frem til fristen 19.08. Etter påmeldingsfristen har utgått vil vi trolig få en økning på drøye 50% fra fjorårets klubbmesterskap!

Dette byr derimot også på et uforutsett problem. 

Koronasituasjonen:

Det er per dags dato kun tillatt å arrangere idrettsarrangementer for inntil 200 personer. Alle som befinner seg på området er å regne som en del av de 200. Dette betyr at både ansatte og eventuelle tilskuere skal med i regnestykket. I tillegg har vi også en større prosentandel av personer i risikogruppen som vi ønsker å ta betraktelige hensyn til.

Turneringskomiteen har sammen med administrasjonen vurdert ulike måter å gjennomføre mesterskapet. Vi har sett på ulike former for begrensning av deltagelsen i forskjellige klasser og vi har vurdert hvorvidt det kunne la seg gjøre å legge junior- og seniorklassene til en helg i september. 

Til slutt har vi besluttet å sette en øvre grense på 160 deltakere i årets klubbmesterskap. At en slik beslutning nå tas, er det tatt forbehold om i turneringsbestemmelsene i Golfbox. Vi har derimot forståelse for at flere vil bli skuffet og lover en bedre «løsning» for neste års klubbmesterskap i håp om at pandemien vil ha gitt seg.

Hvordan vi utarbeider en reserveliste:

Etter endt påmeldingsperiode finner vi andelen hver klasse utgjør av det totale spillefeltet. Prosentandelen danner grunnlag for hvor mange spillere som havner på reservelisten fra hver av klassene. Juniorklassen vil ikke ha noen reserveliste, her kommer alle spillere med.

En klasse vil ikke kuttes ned til færre enn 6 spillere.

Et eksempel er som følger: En turnering skal kuttes ned fra 200 til 150. Klasse A har 20 deltakere, noe som utgjør 10% av et startfelt. 10% av de 50 som skal settes på reserveliste, trekkes da fra i klasse A. Klasse A går fra 20 til 15 spillere.

Dersom en spiller trekker seg, vil førstemann på reservelisten i den klassen det gjelder motta plassen i turneringen. Det er handicapet man har når påmeldingsfristen utgår som er bestemmende for hvem som kommer med og hvem som kommer på ventelisten.

NB! Klubbmesterskapet spilles som en ren slagspillturnering. Spillere skal dermed hulle ut på alle hull. Herreklassen spiller fra 61, dameklassen fra 50 begge dager.

Dersom du – av hvilken som helst årsak – vet at du ikke skal delta, meld deg av turneringen innen 19.08, 23.59.

Scroll to Top