Haga Golfklubb

Haga status 19. mars

Vårt mål er å få banen klar til åpning i månedsskiftet april-mai. Hvorvidt den pågående situasjonen relatert til Koronavirus kommer til å påvirke spill på bane og tidspunkt for sesongåpning er noe vi ikke har kontroll over. Men Golfforbundet, sammen med representanter fra klubbene, jobber med dette spørsmålet mot både Idrettsforbundet og norske myndigheter. 

Halvparten av våre britiske banearbeidere er rammet av enten karantenebestemmelser eller stengte grenseoverganger. To sitter i karantene her i Norge mens ytterligere tre venter hjemme på å kunne reise til Norge. Heldigvis kan vi i tiden framover utnytte ledig kapasitet hos våre fire proer. Med denne hjelpen regner vi med å kunne klare av det som må gjøres fram mot sesongåpning.

Vi har i dag startet med å legge ut vekstduker på alle greenene (som ser ut for å ha klart seg greit gjennom vinteren, dog med enkelte soppskader som vi har sprøytet over i dag). I dagene og ukene framover planlegger vi for lufting og dressing av fairways og teesteer, klargjøring av bunkere, noe dreneringsarbeid, vertikalskjæring, dressing og hjelpesåing av greener, utplassering av baneskilt og møbler, etc. Vi kommer også til å bygge ny 56-tee på Gul 7 og klargjøre treningsområdet på Fjogstad.

Med redusert kapasitet blant banearbeiderne i tillegg til at vår assisterende banesjef/mekaniker, Darren Leith, har valgt å reise hjem til Skottland for videreutdanning, må vi dessverre avvikle dekkhotell og dekkskifttjenesten. Arbeidet med banen må gå foran. Vi vil derfor ta direkte kontakt med dere som har dekkhotell på Haga for å avtale tidspunkt for henting av dekkene. Vi beklager den ulempen det medfører for enkelte.

Lee McAndrew (bildet under) som også jobbet på banen i fjor vil tre inn som ny assisterende banesjef fra og med 1. mai. Lee har flere års erfaring som banesjef fra Storbritannia og er meget kompetent.

Scroll to Top