Haga Netto’n

Dette er Haga Netto’n

For hvem?

Haga Netto’n er for alle klubbens herrer som ønsker å spille konkurransegolf ukentlig. Seniorer er velkommen, men juniorer må vente til de oppnår herre-status (det året de fyller 20 år). 

Vi har ingen hcp-krav, men hver spiller må kunne spille en runde med «netto golf» (ikke slaggolf). Det betyr at ballen må hulles ut på hvert hull.

Når spiller vi?

Turneringer spilles hver mandag ettermiddag gjennom sesongen 2021, på varierende tidspunkt for å sørge for at alle spillere er ferdig før solnedgang. 

Det spilles også to «Special Events» på en fredag og en lørdag (før / etter sommeren)

Starttid og påmelding

Spillerne bestiller starttid på egen hånd i Golfbox og melder seg på til turneringen, som også ligger under klubbturneringer i Golfbox. Påmeldingsfristen er kvelden før spill. En fiktiv startliste og åpning for live-score sendes ut tidlig på dagen. Det er ikke mulig å etteranmelde seg. Siden det ønskes at alle spiller til samme pin-plassering gis det ikke anledning til å slå ut før kl 0900.

Det gis anledning til at man spiller utenom oppsatt tid, men det kreves da at min. 2 spillere spiller sammen (og at begge deltar i Netto’n).

To trinn for hver runde:

1) Hver spiller reserverer først tid i golfbox, der hver enkelt spiller kan melde seg på frem helt frem til kl. 22. kvelden før tid. Det vil bli reservert en egen periode (2 timer avhengig av tidspunktet for solnedgang på spilledagen) til Netto’s som blokkeres for andre spillere, frem til noen dager før spilledagen. Husk at hver spiller må gi beskjed til klubben (adm@hagagolf.no) for å bli registrert som Netto-spiller i golfbox-applikasjonen for å kunne benytte seg av påmelding i Golfbox.  Spillerne velger selv sine grupper og spillepartnere, men oppfordres til å variere mellom ukene for å unngå klikkdannelser. Hvis ikke en gruppe er fylt opp med 4 spillere, må man akseptere at det fylles opp med andre medlemmer.

2) Hver spiller må taste inn sin score gjennom mobil inntasting i Golfbox. En link sendes ut i forkant av spill.  Start kontingent på 100 kr betales i Proshopen. Uten steg 2 er man ikke med på ukens runde

Turneringsavgift

100,- per runde, der;
60,- går til premier for runden,
25,- samles opp til Order of Merit (OoM) på slutten av sesongen,
15,- går til Haga Netto’n (premiefond etc)

Premiebeløpene vil i sin helhet gå tilbake til spillerne, primært som gavekort fra Proshop på Haga.

Klasse og spilleform

Ingen klasseinndeling. Alle spiller i samme klasse.

Utslagssted er tee 56 (gul) med unntak av to runder fra Tee 61

Scorekort resultater og premiering

Fra 2021 blir det elektronisk føring av scorekort for å unngå smitte av koronavirus / COVID-19. Innen dagen etter vil administrasjonen formelt oppdatere resultatet for runden, justering av hcp, samt oppdatering av Order of Merit.

Order of Merit (OoM)

Fordelingsnøkkel per runde:

1: 30% 2. 25% 3. 20% 4. 15% 5. 10%

* OoM vurderes på slutten av sesongen – men ca 15 spillere blir premiert der, avhengig av antall deltagere

Poengberegning

Premiering etter resultat «Netto»: Brutto score minus tildelte slag (slope):

 1. 75
 2. 62
 3. 52
 4. 44
 5. 38
 6. 33
 7. 29
 8. 26
 9. 24
 10. 22
 11. 20
 12. 18
 13. 16
 14. 14
 15. 12
 16.  11
 17. 10
 18. 9
 19. 8
 20. 7
 21. 6
 22. 5
 23. 4
 24. 3
 25. 2
 26. 1 til alle andre spillere

Ved lik score vil laveste hcp gå foran

– I «Tour Championship» blir poengene doblet (x2)

– Med 10 eller færre deltagere på en runde blir poengene halvert   

Order of Merit (OOM)

Samles opp gjennom hele sesongen og består av tre forskjellige komponenter med maksimalt 9 tellende resultater:

 1. Rundescore (hver mandag)
 2. Special Event (2 ganger i sesongen)
 3. Tour Championship (en gang i sesongen)

De 8 beste resultatene av kategori 1 og 2 over som grunnlag før finalen/Tour Championship. Kategori 3 (Tour Championship) er tellende som den 9. og siste runden. Spillere som ikke stiller i Tour Championship kan ikke konvertere en rundescore som tellende for Tour Championship, men er fortsatt med i sammendraget

Special Event

Vår: Haga Netto’n Surprise Open (TBD)
Høst: Haga Netto’n «Herrer på Dametee»  (TBD)

Sosiale medier

Facebook: «Haga Netto’n»

Scroll to Top