Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Haga Golf AS

Haga Golf AS

Haga Golf AS eier hele anlegget på Haga. Selskapet ble etablert 26.11.1999 etter flere års planlegging. Grunnleggerne i selskapet er personer med utspring fra Øvre- og Nedre Haga, Øverland, Nordhaug og Nordli Gård. Selskapet leier 1100 dekar grunn fra de nevnte gårdene og har konsesjon for golfdrift frem til år 2050. Finansieringen av anlegget er gjort ved tegning av aksjer i selskapet og alle aksjonærer har spillerett på Hagas 27 hulls bane, samt fritt spill på Nordhaug golfbane (9-hull) som driftes av Toppgolf.

Haga Golf AS står for driften av golfanlegget på Haga og har direkte ansvar for bane og klubbhus, men har også et overordnet ansvar for resten av anlegget. For å forenkle driften er restaurant, provirksomhet og treningsanlegg organisert i egne enheter og satt bort til samarbeidspartnere.

Haga Golf AS har 4 faste ansatte, 2 i administrasjonen og 2 i driftsavdelingen (banen). I sesongen er det ytterligere 10-12 ansatte i driftsavdelingen. Selskapet har en omsetning på ca. 20 millioner kroner og inntektene kommer i hovedsak fra baneavgift, greenfee og bedriftsgolf.

Det er totalt investert over 145 millioner kroner i anlegget som omfatter 27 hull, klubbhus, driftsavdeling, driving range med 78 utslagsmatter under tak og en 9 hulls golfbane. Driving rangen er åpen for alle, mens 9-hulls banen er tilgjengelig gjennom ordinær booking i Golfbox. Anlegget er leid ut til ToppGolf AS og driftes i sin helhet av disse.

Scroll to Top