En enkel oppklaring angående midlertidige lokale regler

Vi har den siste uken blitt oppmerksomme på en del forvirring blant flere medlemmer og greenfeespillere rundt hva som er gjeldende lokale regler på Haga. Det kommer derfor en enkel oppklaring her:

Ballplassering i bunkere er OPPHEVET. Vi har fått tilbake raker i bunkerene og det er derfor ingen grunn til å opprettholde regelen om ballplassering i verdens kanskje mest hatede sandkasse. Dersom du er så uheldig at du havner i et gammelt fotspor, er det dessverre ikke annet å gjøre enn å spille ballen som den ligger. Du kan selvsagt alltid melde ballen uspillbar, men dette vil føre med seg et straffeslag.

En annen “covid 19” regel har vært at merkestaker ikke kan flyttes, men behandles som en uflyttbar hindring og dermed fridrop. Denne regelen er OPPHEVET. Dette betyr at vi er tilbake til den vanlige regelen om at stakene kan flyttes/løftes unna uten straff. Husk å sett staken tilbake der den sto!

Ballplassering innenfor én køllelengde gjelder på KORTKLIPPET område. Dette betyr at du kan plassere ballen din – ikke nærmere hullet – innenfor én køllelengde – på gress klippet i fairway-høyde eller kortere, men IKKE på greenen. På greenen gjelder vanlige regler om markering av ball osv. Ballplassering kan kun skje ÉN gang. Dette betyr at etter du har sluppet ballen, er ballen i spill. Ruller ballen deretter, spilles ballen som den ligger – uavhengig av om den har rullet 1mm eller 20m.

Ballplassering på KORTKLIPPET område gjelder uavhengig av om man befinner seg på “feil fairway” – en fairway tilhørende et annet hull.

Områder som defineres som kortklipte:

Fairways, semi-green (fore-green), utslagssteder og alt annet som er klippet i fairwayhøyde

For å sjekke om det er ballplassering på banen, vennligst klikk på informasjonsknappen i menyen. Den ser slik ut: 

 

BEKKESTUA VÆR

Illustrasjon

Scroll to Top