Banestatus og medlemsmøte 27.6

Banestatus

Vi nærmer oss Sankt. Hans med fine spilleforhold på alle våre 3 sløyfer. Hovedbanen er fortsatt Gul + Rød. Vi har som mål å rotere hovedbanen til Blå + Gul tidlig i juli og så snart greenen på Blå #6 er klar for spill.

Vi vil framover senke klippehøyden på både greener og fairways ytterligere. Greener klippes nå til 4 mm. Fra og med førstkommende helg vil vi i tillegg rulle/valse greenene for raskere hastighet.

Medlemsmøte 27. juni kl. 19.

For øvrig har vi fortsatt mye å jobbe med på banen før vi er der vi ønsker å være. Fairways er en utfordring tidlig på våren. Områder mellom tees og fairways må opparbeides bedre.

Vi bruker vårt ekspertpanel og banearkitekt aktivt mht. å innhente råd rundt agronomi, nye gressvarianter og klippemønstre. Dette har vi lyst til å orientere mer om.

Samtidig vet vi at mange ønsker å stille spørsmål til banesjef og administrasjonen om alt fra hastighet på greener til helt spesifikke områder man ønsker fokus på. Det blir full anledning til komme med alt man ønsker svar på.

Vi planlegger også å presentere resultatene fra den første av årets tre medlemsundersøkelser (Golfspilleren i Sentrum).

Vel møtt!

Scroll to Top