Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Vi inviterer til åpent medlemsmøte om banen og utviklingen av denne framover torsdag 27. juni kl. 19.Besøk i klubbhuset

Banestatus

Vi nærmer oss Sankt. Hans med fine spilleforhold på alle våre 3 sløyfer. Hovedbanen er fortsatt Gul + Rød. Vi har som mål å rotere hovedbanen til Blå + Gul tidlig i juli og så snart greenen på Blå #6 er klar for spill.

Vi vil framover senke klippehøyden på både greener og fairways ytterligere. Greener klippes nå til 4 mm. Fra og med førstkommende helg vil vi i tillegg rulle/valse greenene for raskere hastighet.

Medlemsmøte 27. juni kl. 19.

For øvrig har vi fortsatt mye å jobbe med på banen før vi er der vi ønsker å være. Fairways er en utfordring tidlig på våren. Områder mellom tees og fairways må opparbeides bedre.

Vi bruker vårt ekspertpanel og banearkitekt aktivt mht. å innhente råd rundt agronomi, nye gressvarianter og klippemønstre. Dette har vi lyst til å orientere mer om.

Samtidig vet vi at mange ønsker å stille spørsmål til banesjef og administrasjonen om alt fra hastighet på greener til helt spesifikke områder man ønsker fokus på. Det blir full anledning til komme med alt man ønsker svar på.

Vi planlegger også å presentere resultatene fra den første av årets tre medlemsundersøkelser (Golfspilleren i Sentrum).

Vel møtt!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sesongen er snart over!

Vi stenger hovedbanen etter spill søndag 17. oktober. Aksjonærsløyfen (Rød sløyfe) holdes åpent noe lenger, anslagsvis 1-2 uker. Det tas værforbehold med hensyn til endelig

Les mer »
Scroll to Top