Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Vi er akkurat kommet forbi årets mørkeste dag og kan begynne å se fram i mot vår og sommer. Men først må vi komme oss gjennom ytterligere et par vintermåneder.Besøk i klubbhuset

Kjære medlemmer av Haga Golfklubb,

Banesjef Gavin Jaggerog undertegnede har tatt en ny befaring på banen og ikke minst greenene. Vår oppsummering er som følger:

Den siste uken har det dannet seg et tynt islag på 1-2 cm på greenene våre. Det er relativt mye luft i dette islaget, noe som gjør at det vil smelte raskt når våren kommer.

Vår vurdering er at det er bedre at vi beholder dette islaget på slik det nå ligger framfor å forsøke å bryte det opp. Islaget har dannet seg relativt seint i år og det er godt innenfor toleransen for krypkvein-gress å la det ligge i opptil 3-4 måneder. Vi planlegger å fjerne snø og islag når vi kommer til rundt midten av mars og været tilsier smelting og oppstart av vanningsanlegget. Det er helt vesentlig at gresset kan tilføres fuktighet når isen fjernes. Et tynt islag er også en fordel når vi skal fjerne snøen ved at vi kan kjøre på greenene med piggdekk uten å skade gresset under isen.

Alternativet med å bryte opp isen nå er ikke et godt alternativ. For det første vil gress feste seg til isen som fjernes og dels ødelegge greenene. For det andre eksponeres greenene for vind og tørke, noe som kan ta livet av gresset.

Med referanse til tidligere år så er ikke situasjonen nå på langt nær sammenlignbar med forholdene vi hadde vinteren 2017/18. Den gangen fikk vi store mengder fuktighet og frost i bakken allerede i november. Sist vinter derimot hadde vi knapt isdannelse under snøen.

Fairway’ene våre har også et tynt islag over seg. Gresset består av relativt mye tunrapp som uansett vil dø ut over vinteren (men kommer igjen til våren). Vi planlegger for relativt aggressiv hjelpesåing av fairways til våren med gresstyper som over tid skal ta over for tunrappen.

Med dette ønsker alle oss i administrasjone og banedriften dere alle en riktig god jul og et godt nytt golf år!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Sesongen er snart over!

Vi stenger hovedbanen etter spill søndag 17. oktober. Aksjonærsløyfen (Rød sløyfe) holdes åpent noe lenger, anslagsvis 1-2 uker. Det tas værforbehold med hensyn til endelig

Les mer »
Scroll to Top