Vi har et meget tydelig fokus på våre greener om dagen. Hastigheten på greenene har ikke vært helt der hvor vi ønsker at den skal være, over 8 på stimpmeter måling. 

Med en mild vinter og aktiv bekjempelse av is med både vinterisolerende duker og salter fikk vi greener med tett vekst. Vi har vært svært forsiktige med å tynne ut og klippe ned gresset til ønsket nivå for ikke å stresse plantene unødig i sesongens første uker. I forrige uke tynnet vi ut gresset på greenene med vertikalskjæring etterfulgt av lett dressing med sand. Vi vil gjøre dette igjen tirsdag 9. juni. Vertikalskjæringen blir etterfulgt av en dobbel klipping til 3,5 mm og rulling for utjevning putteflatene.

For at banemannskapene skal få tid til å gjøre denne jobben har vi funnet det nødvendig å holde banen stengt for spill de første timene på dagen, fra 06.00 fram til ca. kl. 09.00, både i forrige uke og i morgen.

Når det gjelder greenene på Blå#4 og Blå#6 (Aksjonærsløyfen), som begge har gitt oss visse utfordringer etter vinteren, har vi måttet innse at vi ikke klarte å få disse opp på ønsket nivå med full trafikk. Det ble derfor besluttet å stenge disse i en kortere periode, med mål om at de skal være klare for åpning igjen medio juni slik at vi kan bytte om på sløyfene, slik det hele tiden har vært planlagt.

Scroll to Top