På tross av kraftig regn natt til 1. mai ble åpningen av både hovedbanen og aksjonærsløyfen gjennomført på en fin måte.

Så godt som ingen avbestilte tidene sine på tross av våt bane og lave temperaturer.  Hagas medlemmer var klar for en ny sesong!

I inneværende uke fortsetter vi jobben med å forbedre banene ytterligere. Vi er fortsatt kun i første uken av mai og det er mye å gå på framover.

Det ser nå ut for at varmen er tilbake, noe som vil gi bedre vekstforhold. Vi fortsetter med klipping av både greener, teesteder, fairways, semi-rough og greenområder.

Greenene på Blå 2, 3, 4, 6 og 9 er re-sådd for andre gang med vår nye såmaskin fra Vredo (bildet over).

Vi ber alle spillerne om å legge tilbake oppslått torv og reparere nedslagsmerker på greenene. Vi kan fortsatt ikke utplassere sandposer på grunn av smittefare.

Personalmessig venter vi fortatt på 3 sesongarbeidere fra UK. Selv om Norge nå har åpnet for innreise har det vist seg vanskelig å kunne reise ut fra øya der over.

Assisterende banesjef, Darren Leith, avslutter arbeidet på Haga denne uken for å fortsette sin utdanning innen gress og agronomi.

Darren blir erstattet av Lee McAndrew som kom til Haga i fjor.

Scroll to Top