Temperaturen har gått fra rødt til blått og snart tilbake til rødt igjen. En merkelig vinter!

Etter en lengre periode med mildvær i januar fikk vi et par omganger med noe snø. Denne blir i beste fall kun liggende noen dager før den smelter igjen. Spørsmålet mange stiller seg er hvordan banen tåler disse klimaendringene.

Vi har jobbet jevnt og trutt med å fjerne isdannelsen på greenene i mildværsperioden. Per i dag har vi fortsatt 6 greener med opptil 2-3 cm is. Årsaken til dette er greenenes beliggenhet med mindre sollys enn de øvrige.

Vi har gjort en vurdering av forholdene med vårt ekspertpanel og Trygve Amlid fra NIBIO. Bildet over viser Trygve sammen med vårt styremedlem Peter Molthe samt Peters “ishund” Haley som bryter opp islaget og lukter på plantene. Foreløpig er konklusjonen at plantene har klart seg bra.

Planen framover er å fjerne isen fra de 6 gjenstående greenene så tidlig som mulig når været tillater dette i mars måned.

Enkelte fairways har også et betydelig islag. Dette gjelder først og fremst skyggefulle hull tett på elveleiene (Gul 1, 2, 3, 7, 8 og 9 samt Blå 9). Planen for disse er en relativ tung dressing med sand i mars for å hjelpe issmeltingen.

Scroll to Top