Haga GK Banestatus 24.2

Vi er nå i den siste uken av februar og mildværet setter inn.

Etter en lengre kuldeperiode i januar og februar ser det ut for at mildværet de siste par dagene kommer til å fortsette hele neste uke med temperaturer i området 6-8 grader. Banen er fortsatt dekket av et tynt snø- og islag som vi velger å la smelte ned naturlig.

Alle greenene er beskyttet av vinterisolerende duker; halvparten også med vekstduker under vinterdukene. Banemannskapene følger opp og blåser frisk luft inn unde dukene med ca. 3 ukers mellomrom eller nå Co2-verdiene når tilstrekkelig høye nivåer. Vi deltar i et forskningsprosjekt sammen med et fåtall andre klubber (Icebreakerprosjektet) og har sensorer under 9 greener som måler Co2 (bildet under).

Banemannskapene jobber ellers med noe drenering av enkelte teesteder og fairways, bygger om teestedet på Gul #9 og klargjør baneskilt, møbler og maskinparken.

Vi har nå 7 banemannskaper på plass; Gavin, Lee, Arnie, Chris (mekaniker), Max, Lisa og Ionut. David og Joe ankommer i slutten av neste uke, Allan et par uker seinere og 2 nye, Alex og John i slutten av mars. Vi håper at nye innreiseregler ikke vil forhindre at de som allerede har jobbet på Haga i fjor, og som har arbeidstillatelse, i å komme inn i landet. Neste uke blir en spennende test i så måte. De som framover ankommer fra UK må i karantene direkte etter ankomst.

Når snøen etter hvert er smeltet vil vi på fairways dyplufte med vår “aggrivator” for deretter å dresse med sand og hjelpeså med en frømix for fairways. Greenen vil også bli hullpipeluftet, dresset og sådd med en blanding av krypkvein og rødsvingel. Vi planlegger mer hyppig vertikalskjæring og dressing av greenene enn i fjor vår for å oppnå raskere greener tidlig på sesongen.

 

Scroll to Top