Banesjefens oppdatering

Vi har nå passert 17. mai og forbereder oss for varmere vær mot helgen.

Greener og områdene rundt greenene samt teestedene blir gjødslet i starten på uken.

Når varmen endelig kommer kan vi forvente kraftig gressvekst og bedre spilleforhold på grunn av mye frø i bakken og gjødslingen.

Vi fortsetter med lufting av greenområder og hjelpesåing på Gul sløyfe. Blå sløyfe ble luftet i forrige uke og Rød sløyfe blir tatt neste uke.

Vi planlegger for rotering av sløyfene 1. juni, forutsatt at et par av greenene på Blå sløyfe utvikler seg normalt de neste 2 ukene.

Hovedbanen vil da satt sammen av Blå og Rød sløyfe.

Scroll to Top