Bildet over viser gresset under en av våre vinterduker. Gresset holder seg isfritt og er et tydelig bevis for nytten av å beskytte for is og smeltevann med vinterduker.

Bildene under viser en sammenligning av greenene på Blå 6 (venstre) og Blå 3. Bildene viser hvor forskjellig forholdene utarter seg for 2 greener som ligger tett opptil hverandre.

Vi har behandlet de fleste greenene med enten CMA (Calcium Magnesium Acetate) eller kull og kalk. Bildene under viser vår nye “nursery green” mellom Rød 3 og Rød5 samt greenen på Rød 2

Scroll to Top