Digital Baneguide med GLFR Appen

Haga sin baneguide er gjort tilgjengelig for alle gjennom mobil-app’en GLFR. App’en gir deg oppdaterte avstander, banens elementer og scorekort. Bedre for både deg og miljøet!

I GLFR ligger Hagas hovedbane og aksjonærsløyfe. Vår digitale baneguiden er gratis for alle. Appen kan også brukes på flere norske baner som bruker GLFR, samt alle baner i Danmark. Andre klubber kan imidlertid kreve at du kjøper en kode for å få tilgang til deres baner.

 

BANEGUIDE MED GLFR APPEN
Scroll to Top