RØD SLØYFE - Haga Golfklubb

RØD 1

PROTIPS:
Ta sikte rett mot bunkerne som ligger venstre på fairway, eller mer venstre for å unngå å gå i vannet. Slår du langt er der mulig å gå over vannet. Vær oppmerksom på bunkeren til høyre for greenen.

RØD 2

PROTIPS:
Merk fairway-bunkeren på høyre side som ikke er så lett å se fra utslag. Innspill til opphøyd green – kan være lurt med en ekstra kølle.

RØD 3

PROTIPS:
Plasser utslaget så langt opp i bakken som mulig. 
Merk deg flaggplassering for innspillet.  

RØD 4

PROTIPS:
Legg merke til at det god plass på venstre side av fairway. 
Innspill til en opphøyd green med bunker på høyre side.

RØD 5

PROTIPS:
Viktig å plassere utslaget best mulig – sikt høyre på fairway. Det gir bedre mulighet for innspill mot green. 

RØD 6

PROTIPS:
Merk deg at greenen på dette hullet er smal. 
Merk deg også greenen i forkant, og at det er god plass i bakkant av greenen.

RØD 7

PROTIPS:
Viktig å få plassert utslaget best mulig for et lettere innspill. 
Slår du kort hold deg til venstre på fairway for å unngå vannhinderet for innspillet. 

RØD 8

PROTIPS:
Sjekk flaggplasseringen for riktig valg av kølle.

RØD 9

PROTIPS:
Viktig å plassere utslaget i fairway, og transportslaget så tett på vannhinderet som mulig. Merk opphøyd green – lurt å vurdere en ekstra kølle. 

Scroll to Top