LUKK SE SISTE NYHETER

Bane/Spill

Lokale regler Haga Golfklubb

HAGA GK - LOKALE REGLER 2023

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Haga GK.
For klubbturneringer, se også Haga GKs turneringsregler.

Definere banens grenser (A-1)
Utenfor banen er definert av hvite staker og/eller hvite linjer.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull Gul 3 er hull Blå 9, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull Rød 1 er hull Gul 9, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull Rød 7 er hull Rød 2, hvor grensen er definert med hvite staker, utenfor banen.

Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull Gul 3, Rød 1 og Rød 2. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Droppesoner (E-1)
Hvis en spillers ball er i spilleforbudområdet på hull Rød 4, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i dette straffeområdet, selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter:
 1. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1, eller
 2. Som en ekstra mulighet, kan spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i merket droppesone. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Definere Spilleforbudområder (E-8.1)
Området til venstre for inngang til greenen på hull Rød 4 definert med grønne staker er et spilleforbudområde som behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1f eller E1 (se over, droppesone).

Beskyttelse av nyplantede/unge trær (E-10)
De nyplantede trærne identifisert med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudområder:
 • Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens planlagte slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.
 • Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 17.1e.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
 • Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 • Maurtuer i generelt område.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
 • Steinfylte dreneringsgrøfter.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c. og d.

Uflyttbare hindringer
 1. Avstandstaker for 100, 150 og 200 meter og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt.

Uflyttbare hindringer nær puttinggreener (F-5)
Fritak ved påvirkning fra en uflyttbar hindring kan tas etter regel 16.1.
Spilleren har en ekstra mulighet til å ta fritak når slike uflyttbare hindringer er på eller nær puttinggreenen og i spillelinjen:
Ball i generelt område. Spilleren kan ta fritak etter regel 16.1b hvis en uflyttbar hindring er:
 • I spillelinjen, og er:
   • På eller innenfor to køllelengder fra puttinggreenen, og
   • Innenfor to køllelengder fra ballen.
Men fullt fritak må tas, som inkluderer både fysisk- og spillelinjepåvirkning

Unntak - ikke fritak hvis spillelinje er klart urimelig. Det er ikke fritak etter denne lokale regelen hvis spilleren velger en spillelinje som er klart urimelig.

Metoder for å avbryte og gjenoppta spill (J-1)
Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt sirenestøt.
Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte sirenestøt, gjentatte ganger.
I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestøt, gjentatte ganger.
Se regel 5.7b (hva spillere må gjøre når Komiteen avbryter spillet).

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff (Regel 14.7a):
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Informasjon:
Alle avstandsangivelser er til senter av puttinggreenen.
Avstander fra sprinkellokk angis med: C – til senter puttinggreen, F – forkant av puttinggreen


  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her