Årsmøte og Generalforsamling utsatt

Spredning av coronavirus har allerede en rekke alvorlige konsekvenser i samfunnet. Norges Idrettsforbund har vært tydelige på at alle idrettslag følger de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 

Selv om det planlagte årsmøtet i Haga Golfklubb og Generalforsamlingen i Haga Golf AS den 18. mars neppe overstiger det antallet deltakere som per i dag medfører automatisk avlysning, vurderer styrene i Haga Golfklubb og Haga Golf AS allikevel  risikoen for smitte i et tett auditorium, og kravene til en skjerpet beredskap og smitteverntiltak dithen, at vi har valgt å utsette arrangementet inntil videre. Hvor lenge, avhenger av hvor langvarig coronaviruset vil utgjøre en helserisiko.

Vi vil kommet tilbake med ytterligere informasjon om nytt møtetidspunkt og eventuelle andre former for møteavvikling etterhvert.

Vi beklager at det har blitt sånn, men hensynet til liv og helse må gå foran alle andre hensyn i denne situasjonen.

Scroll to Top