Årsmøte i Haga Golfklubb

13. januar 2019

Årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 13. mars 2019, kl. 18:00 i klubbhuset på Haga.

Vær oppmerksom på at forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet ble sendt pr epost til alle registrerte klubbmedlemmer onsdag 9. januar 2019.


Til informasjon vil årets generalforsamling i Haga Golf AS avholdes samme dag, onsdag 13. mars 2019, ca kl. 19:15 i klubbhuset på Haga.

Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Scroll to Top