Protokoll | Årsmøte i Haga Golfklubb | 30. mars 2022

Årsmøtet i Haga Golfklubb ble avholdt onsdag 30. mars 2022 kl. 18:00
som et hybridmøte, hvor man kunne delta fysisk i klubbhuset eller via Teams.

Møtet ble gjennomført ved hjelp av NIFs GoPlenum, som forenklet registrering og stemmeavgivning.
Samme system vil for øvrig benyttes på kommende generalforsamling, torsdag 28. april.

Se relevante dokumenter fra møtet her:

Protokoll
Saksdokumenter
Innkalling
Forretningsorden
Virksomhetsplan
Klubblov

____________________________________________

Til medlemmer av Haga Golfklubb,

Årsmøtet i Haga Golfklubb avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 18:00 i klubbhuset.

Årsmøtet blir et fysisk møte, men med mulighet for deltagelse digitalt via Teams.

Fullstendig sakliste kan lastes ned via lenken under.

Klikk her for saksdokumenter!

Da møtet blir et hybridmøte (fysisk/digitalt) ber vi om at at alle som ønsker å delta melder seg på til møtet i Golfbox gjennom lenken under. Merk påmeldingsfristen som er satt til 29. mars kl. 23:00 av hensyn til forberedelsene til møtet:

Påmelding årsmøte 2022!

Før møtet starter vil du motta instruksjoner om innlogging til møtet digitalt (Teams) og hvordan avstemmingen av de forskjellige saker vil foregå gjennom bruk av applikasjonen “Go Plenum” på mobiltelefonen. Også dere som velger å delta fysisk på møtet i klubbhuset må ta med mobiltelefonen da all avstemming vil foregå over “Go Plenum”.

 

Det er tidligere sendt ut innkalling til årsmøtet som også angir hvem som har anledning til å delta. Denne innkallingen finner du gjennom lenken under:

Klikk her for innkalling!

____________________________________________

 

Til informasjon vil årets generalforsamling i Haga Golf AS avholdes torsdag 28. april 2022.

Innkalling til generalforsamling sendes senest en uke før møtet skal holdes og vil angi de saker som skal behandles.

Vær oppmerksom på at forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen

 

På vegne av styret i Haga Golfklubb

Scroll to Top