Haga Golfklubb

Protokoll Årsmøte | Generalforsamling

Protokoll etter Årsmøte i Haga Golfklubb.
Haga Golfklubb ble avholdt i klubbens lokaler onsdag den 13. mars.
På årsmøte var det 81 medlemmer til stede.

For fullstendig innkalling og årsmøtedokument, se nedenfor.

Årsmøtet godkjente styrets- og komiteenes beretninger, regnskap for 2018 og budsjettet for 2019, samt klubbens organisjasjon. Det fremlagte forslaget fra styret om etablering av restaurantforskudd for alle medlemmer i klubben over 20 år, ble enstemmig vedtatt. Kontingent for 2020 og 2021 ble enstemmig vedtatt til kr 800,-.

For Haga Golfklubb ble følgende nytt styre valgt:

Kirsten Fuglseth, leder
Stephan Rubensson, nestleder
Karin Francke, styremedlem
Henrik Stenholt, styremedlem
Jeanette Andersson, styremedlem
Tone Malm meinich Hvam, varamedlem
Einar Clausen, varamedlem

Daglig leder, Erik J. Solberg holdt en statusorientering mellom årsmøtet og generalforsamlingen.
PROTOKOLL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE HAGA GOLFKLUBB
Viser til innkalling til årsmøte i Haga Golfklubb sendt pr. e-post til medlemmer i Haga GK. Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Haga, onsdag 13. mars kl. 18:00. Registrering fra kl. 17:00.

Papirversjon kan også hentes i administrasjonens kontortid mellom 09:00 og 16:00.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

DOKUMENT GENERALF
KLUBBLOV HAGA GK
FORRETNINGSORDEN

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING HAGA GOLF AS

Ordinær generalforsamling for aksjonærer i Haga Golf AS avholdes på klubbhuset på Haga onsdag 13. mars 2019, kl. 19:15.

På generalforsamlingen vil det bli behandlet forslag til valg og vedtektsendringer.

Vær oppmerksom på at:
– Årsmøte i Haga Golfklubb er fra kl. 18:00 og generalforsamlingen først starter kl. 19:15.
– Registrering er fra klokken 17:00. Vennligst møt opp i god tid, da registreringen kan ta noe tid.
– Det ikke er mulig å registrere stemmer og/eller fullmakter etter at møtet er satt.
DOKUMENT GENERALF.

FULLMAKTSSKJEMA

PROTOKOLL GF 2019

Scroll to Top