Dagens Status - Haga Golf

18 hull: Blå -Gul

Stengt pga frost

Aksjonærsløyfen
(9 hull): Rød

Stengt pga frost

Golfbil:

ikke tillatt

Ballplassering:

en kØllelengde på kortklippet område

Driving range:

Fjogstad treningsområde:

se www.toppgolf.no

Åpen

Kafe:

Proshop:

Administrasjon:

09 - 21 alle dager

09 - 16 alle dager

09 - 16 alle hverdager

BEKKESTUA VÆR

 Haga Golf
Griniveien 315
1356 Bekkestua

Proshop

67165900 - tast 1
Proshop: 08.00-18.00

Kafe

968 628 40 (direkte)
Kafe: fra 11.00-19.00

Daglig leder

67165900 - tast 4
Daglig leder : 09.00 - 15.00

Aksjonær i Haga Golf

Bli aksjonær i Haga Golf

Som aksjonær i Haga Golf er du både aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen. Aksjen er registrert i aksjeeierbok ført av Aksjeservice AS for Haga Golf AS, og er fritt omsettelig, både for salg og utleie. En aksje kan kjøpes av en nåværende aksjonær eller av Haga Golf.

Som aksjonær får du flere aksjonærfordeler som årsleietagere og greenfeemedlemmer ikke oppnår. Blant fordelene er:

 • Tilgang til egen 9-hulls bane (aksjonærsløyfen)
 • Utvidet bestillingstid for spill på banen (7 dager før, eventuelt også med gjester)
 • Fri spillerett på Nordhaug Golfbane
 • Mulighet for 1. egen aksjonærturnering, maks. 3 flighter, hverdag før kl. 14.00, etter avtale med administrasjonen
 • Gunstig leie av selskaps- eller møteroms-fasiliteter i klubbhuset
 • Møte- og stemmerett på Generalforsamlingen og Årsmøtet

Ønsker du å bli aksjonær i Haga kan du enten kjøpe en aksje av en av våre medlemmer eller direkte gjennom klubben. Aksjer som legges ut av medlemmer annonseres både på Finn.no og Golfsiden.no. For å kjøpe direkte av Haga Golf AS (dersom selskapet har aksjer tilgjengelig), send en forespørsel ved å klikke på knappen til høyre. 

Salg av aksje i Haga Golf

Skal du som aksjonær selge aksjen din er første steg å skaffe en kjøper. Nettsteder som benyttes til annonsering er Finn.no og Golfsiden.no.

Gangen i å selge en aksje i Haga Golf AS er følgende:

 • Sørg for at alle økonomiske og sportslige forpliktelser ovenfor Haga Golf AS og Haga Golfklubb er i orden.
 • Transportskjemaet fylles ut og signeres av begge parter og sendes på e-post til adm@hagagolf.no eller pr. post til Haga Golf, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.
 • Selger og kjøper vil motta endringsmelding om at aksjen er flyttet.
 • Bekreftelse fra Haga på salget sendes til selger.
 • Bekreftelse på kjøpet og medlemsinformasjon fra Haga sendes til kjøper.

Haga Golf AS forholder seg alltid til aksjonæren som er registrert som eier, ved fakturadato. Årsavgift faktureres én gang i året, normalt i februar-mars, og var per 2020 på kr. 11.600,-. Et transport- og administrasjonsgebyr på kr 1.000,- faktureres overtagende aksjonær (kjøper) i etterkant av innmeldelsen.

Scroll to Top