Aksjonær i Haga Golf

Bli aksjonær i Haga Golf

Som aksjonær i Haga Golf er du både aksjonær og medlem til du selger/overfører aksjen til en annen. Aksjen er registrert i aksjeeierbok ført av Nordic VPS AS for Haga Golf AS, og er fritt omsettelig. En aksje kan kjøpes av en nåværende aksjonær eller av Haga Golf (Det er p.t. ingen tilgjengelige aksjer).

Som aksjonær får du følgende fordeler:

 • Tilgang til egen 9-hulls bane (aksjonærsløyfen)
 • Utvidet bestillingstid for spill på banen (7 dager før, eventuelt også med gjester)
 • Fri spillerett på Nordhaug Golfbane
 • Mulighet for en (1) egen aksjonærturnering med inntil 3 starttider på hverdager før kl. 14.00  (avtales med administrasjonen)
 • Mulighet for leie av selskaps- eller møteroms-fasiliteter i klubbhuset
 • Møte- og stemmerett på Generalforsamlingen og Årsmøtet

Ønsker du å bli aksjonær i Haga, kan du enten kjøpe en aksje av en av våre aksjonærer eller direkte av Haga, hvis det finnes tilgjengelige aksjer. For å kjøpe direkte av Haga Golf AS (dersom selskapet har aksjer tilgjengelig), send en forespørsel ved å klikke på knappen til høyre. 
Aksjer som legges ut for salg av våre aksjonærer, annonseres på finn.no og/eller golfsiden.no.

Salg av aksje i Haga Golf

Skal du som aksjonær selge aksjen din, er første steg å skaffe en kjøper. Nettsteder som benyttes til annonsering er Finn.no og Golfsiden.no.

Salg av aksje i Haga Golf AS gjøres på følgende måte:

 • Sørg for at alle økonomiske og sportslige forpliktelser ovenfor Haga Golf AS og Haga Golfklubb er i varetatt.
 • Transportskjemaet fylles ut og signeres av begge parter og sendes på e-post til adm@hagagolf.no eller pr. post til Haga Golf, Griniveien 315, 1356 Bekkestua.
 • Selger og kjøper vil motta endringsmelding fra Nordic VPS AS når aksjen er overført.
 • Bekreftelse fra Haga sendes på mail til selger.
 • Bekreftelse på kjøpet og medlemsinformasjon fra Haga sendes på mail til kjøper.

Haga Golf AS forholder seg alltid til aksjonæren som er registrert som eier, ved fakturadato. Årsavgift faktureres én gang i året, normalt i slutten av januar, og vil i 2023 være på kr. 14500,- (bestående av baneavgift på kr. 13600,- og medlemsavgift på kr. 900,-). Et transport- og administrasjonsgebyr på kr 1.000,- faktureres overtagende aksjonær (kjøper) i etterkant av innmeldelsen.

Scroll to Top