Haga Golfklubb

Oppsummering av 2020-sesongen

Året 2020 begynner å nærme seg slutten. Dette året har på alle måter vært «annerledes året» sett i lys av Covid 19 pandemien som kom over oss, og nærmest hele Norge stengte ned den 12. mars. Dette påvirket også golfturneringene/simulatorgolf som vi gjennomfører på Toppgolf – det førte til at alle turneringene ble avlyst, og ikke gjenopptatt i løpet av sesongen 2019/2020.

 

Da vi startet utendørssesongen med seniorturneringer (torsdagsturneringer) den 14.5, ble turneringene gjennomført med løpende start, ikke Shotgun som vi vanligvis har benyttet de senere årene. Vi måtte justere dette grunnet fare for store ansamlinger av spillere etter ferdigspilt runde, og den risiko for smittefare man da kunne bli utsatt for. Det ble ikke foretatt premieutdeling etter endte turneringer denne sesongen, men alle premier ble utdelt som gavekort, slik at premievinnerne kunne hente premiene sine i Proshopen.

 

Når det gjelder antall deltakere på årets turneringer ble det en relativ høy økning, i gjennomsnitt en økning på 13.5 spillere pr runde. Vi har totalt vært 155 personer som har deltatt i turneringer denne  sesongen, max antall på en runde har vært 72 deltakere, hvilket vi flere ganger har nådd tett opptil.

 

Banen har i år vært fremragende, dess lenger ut i sesongen jo bedre ble banen. Noe kan etter seniorkomiteens syn selvfølgelig gjøres bedre, i form av merking, justering av klipp osv, men i det store og hele er vi fornøyd.

 

Innegolfen/simulatorturneringene startet på Toppgolf med friskt mot den 22. oktober 2020. Turneringene ble gjennomført med noen restriksjoner frem til vi valgte å stoppe de organiserte turneringene i regi av Haga golfklubb, den foreløpig siste turneringsdagen ble gjennomført på Toppgolf den 12.11. Vi vil med spenning avvente – og håper at situasjonen forandrer seg, slik at vi forhåpentligvis igjen kan starte opp med turneringene våre, en gang på nyåret.

 

Seniorgruppen er i ferd med å se på muligheten av noe varierende spillformer som vi har tenkt å gjennomføre neste år, vi ser det som en fordel at vi ikke alltid spiller Stableford fra rød tee, variasjoner er viktig. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert.

 

Hele sesongen har vi benyttet mobil for inntasting av score for de enkelte flightene. Dette har fungert veldig bra, selvfølgelig er det enkelte som er noe usikre på hvordan dette utføres, men med de erfaringene som vi sitter inne med, vil dette trolig bedres til neste sesong.

 

For øvrig vil jeg nevne at informasjon fra seniorgruppen fremover primært vil bli publisert på hjemmesidene til Haga Golf – tema Senior golf:

 

Du finner denne siden på følgende måte:

 1. Søk opp www.hagagolf.no
 2. Trykk på symbol med tre vannrette linjer øverst til høyre
 3. Trykk deretter på Haga senior – (kolonne 2 nest nederste punkt)

  Alternativt:
  1. Søk opp www.hagagolf.no
  2. Trykk på Medlem
  3. Trykk på Haga Senior

 

Som en liten kuriositet har vi foretatt noen overordnede analyser med sammenligning av 2019 og 2020 sesongene.

 • gjennomført totalt 22 turneringer for utesesongen
 • med et gjennomsnitt antall deltagere på 54 stk – (totalt klasse 1 og 2 -gjennomsnitt klasse 1 er 29 og i klasse 2 – 25 deltagere).
 • til sammenlikning var vi 40,5 i snitt for 2019 dvs. en økning på 13,5 deltagere pr. turnering.
 • i løpet av sesongen er det slått totalt 113803 slag – med et snitt på 95,96 pr. runde en svak økning fra 2019 om var 95,61.

 

Hvis det skulle være noen spørsmål eller uklarheter ta gjerne kontakt med meg! Håper at vi sees om ikke alt for lenge slik at vi kan spille golf igjen, være seg ute eller inne.

 

Da gjenstår det for meg å ønske dere alle sammen med familie og venner en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

 

Med vennlig hilsen
Kjell Yssenmoen

Leder Haga seniorgolf (Tlf: 918 61183)

Scroll to Top